Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate weberetikettenbg.com

Informaţii generale
În calitate de utilizatori ai site-ului, îl puteţi vizualiza fără a completa formularele de înregistrare şi fără a introduce date cu caracter personal. Cu toate acestea, în unele cazuri, prin formularul nostru de contact, putem colecta datele Dvs. cu caracter personal. În cazul în care doriţi să utilizaţi module şi servicii specializate, este necesar să introduceţi datele necesare pentru efectuarea procedurii solicitate.
Principii pentru strângerea, prelucrarea şi stocarea datelor Dvs. cu caracter personal
Noi garantăm că informaţiile pe care le strângem şi le folosim sunt necesare în acest scop şi nu intră în spaţiul Dvs. personal.

Serviciile pe care le oferim necesită prelucrare şi stocare minime ale datelor cu caracter personal.
De ce colectăm date cu caracter personal şi pentru ce le folosim
Aceste date sunt necesare pentru ca serviciul respectiv să fie procesat şi efectuat în baza unor obligaţii legale şi / sau ca răspuns la solicitarea Dvs. pe care aţi trimis-o.
Sunt strânse şi prelucrate date cu caracter personal necesare pentru prestarea serviciilor specifice către utilizatori, datele respective fiind stocate pentru termenele prevăzute de lege. La asigurarea prelucrărilor nu este permisă transportarea informaţiilor sensibile (incl. date cu caracter personal) prin canale neprotejate.
Obiectivul principal al site-ului este să asigure servicii eficace pentru angajaţii săi, cu protecţia datelor asigurată. Menţinem măsuri şi resurse administrative şi de programare pentru protecţia datelor.
Fie că, în cazul specific, adresa de e-mail, numele persoanei de contact, numărul de telefon sau adresa reprezintă sau nu date cu caracter personal, vom folosi datele furnizate numai în scopul sarcinii / serviciului pe care îl prestăm.


Cookies şi alte tehnologii pasive
Site-ul nostru foloseşte cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire care colectează informaţii de la Dvs. pentru ca noi să ne îmbunătăţim serviciile pe care le oferim pe site.
Ce sunt cookie-uri?
Cookie-urile sunt nişte fişiere txt de dimensiuni mici pe care site-ul web le poate salva pe calculatorul sau pe dispozitivul Dvs. mobil atunci când vizitaţi o pagină sau un site. Cookie-ul va ajuta site-ul sau alte site-uri să recunoască dispozitivul Dvs. data viitoare când îl vizitaţi. Web beacons sau alte fişiere similare pot face acelaşi lucru. Folosim termenul cookie în această politică pentru a denumi toate fişierele care colectează informaţii în acest fel.
Cookie-urile îndeplinesc multe funcţii diferite. De exemplu, ei ne ajută să salvăm preferinţele Dvs. de limbă, să vă arătăm informaţii despre care credem că sunt relevante pentru interesele Dvs. sau chiar ne permit să vă recomandăm conţinutul despre care credem că va fi interesant pentru Dvs.
Puteţi afla mai multe despre cookie-uri, precum şi despre modalităţile prin care puteţi refuza utilizarea cookie-urilor pe dispozitivul Dvs., în Politica noastră privind cookie-urile.
Drepturile Dvs. în legătură cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal
Regulamentul general privind protecţia datelor prevede următoarele drepturi ale persoanelor cu privire la prelucrarea datelor lor personale:
    dreptul de acces la datele cu caracter personal legate de persoană, care sunt prelucrate de operatorul de date;
    dreptul la rectificare a datelor incorecte sau incomplete;
    dreptul de a şterge („dreptul de a fi uitat”) datele cu caracter personal prelucrate ilegal sau cu un temei legal revocat (perioada de păstrare expirată, consimţământul retras, îndeplinirea scopului iniţial pentru care au fost colectate datele, etc.);
    dreptul la limitarea prelucrării în cazul unui litigiu juridic între operator şi persoana fizică până la soluţionarea acestuia şi / sau pentru stabilirea, exercitarea sau protecţia revendicărilor legale;
    dreptul la portabilitatea datelor atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod automat pe baza consimţământului sau a contractului. În acest scop, datele vor fi transmise într-un format structurat, utilizat pe scară largă şi care poate fi citit automat;
    dreptul la obiecţie oricând şi în temei legate de situaţia concretă a persoanei în condiţia în care nu există temei legale convingătoare pentru prelucrare şi care să prevaleze în faţa intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, sau proces de judecată;
    dreptul persoanei vizate să nu facă obiectul unei hotărâri ce se bazează numai pe prelucrare automată, incluziv profilarea care dă naştere anumitor consecinţe juridice pentru persoana vizată sau într-o modalitate o afectează pe aceasta în mare măsură.
Drepturile care decurg din Regulamentul general privind protecţia datelor pot fi exercitate prin depunerea unei cereri către operator în persoană sau prin mandatar - prin depunerea unei cereri scrise, prin poştă, prin operator autorizat de servicii poştale sau prin email, semnat cu semnătură digitală calificată. În cerere trebuie să menţionaţi numele, adresa şi alte date pentru identificarea Dvs. ca persoană vizată, să descrieţi care este solicitarea Dvs., forma preferată de Dvs. pentru comunicare şi acţiunile la cererea Dvs. Trebuie să vă semnaţi cererea, să menţionaţi data depunerii şi adresa de corespondenţă cu Dvs.
Dacă consideraţi că drepturile Dvs. prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal.
Denumire  Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul şi adresa de management:
bd. “Prof. Tsvetan Lazarov“ nr. 2, oraşul Sofia - 1592
Web site: www.cpdp.bg
E-mail: kzld@cpdp.bg
Pentru informaţii şi detalii de contact despre operatorul de date, utilizaţi pagina noastră cu date de contact.

Data ultimei actualizări – 06.06.2019

Cele mai recente știri

Weber & SIS 45

Citeste mai mult

CHOOSE THE RIBBON RANGE!

It has never been so easy to understand the ribbon range! But we are always here to help you with that choice! Contact us - the specialists in thermal transfer and ink ...

Citeste mai mult

ADEZIV AUTOMAT DHL

#WEBER   #SIS45  sunt furnizorul Dvs. comun pentru tot ce ţine de  #labels ,  #ribbons ,  #printers . Activităţile noastre principale cuprind aproap...

Citeste mai mult