bg

Новини

Етикета и неговата задача да представи стоките.

02.12.2013

Етикетът на един продукт е важен колкото и съдържанието. Колкото е по-красив и ефектен, толкова по-добре се продава стоката. Казват, че оригиналният хартиен стикер е облеклото на продукта. Той е част от визията и стратегия, която превръща всяка стока в добър рекламен продукт. Хората използват етикети, на които...

ЕТИКЕТИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И РЕКЛАМА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

02.12.2013

ЕТИКЕТИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И РЕКЛАМА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ Предварително опакованите хранителни продукти трябва да отговарят на правилата относно етикетирането, представянето и рекламата за тях. Тези правила са съгласувани на ниво Европейски съюз (ЕС), за да дадат възможност на европейските потребители да...

За контакти

5147 с. Мерданя, ул. Христо Ботев № 27

община Лясковец, обл. Велико Търново

+359 88 7761142

+359 88 4775556